Nieuczciwa konkurencja

Chronię biznes przed nieuczciwym działaniem konkurencji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Doradzam moim klientom jak ochronić firmę i eliminować nieuczciwe praktyki konkurencji, pracowników i osób dopuszczonych do chronionej tajemnicy handlowej i know-how. Wspieram przy naruszeniach praw klientów w Polsce, UE i w krajach spoza UE na podstawie wiążących strony umów międzynarodowych. Moją przewagą jest kompleksowe podejście, zrozumienie biznesu, wieloletnie doświadczenie oraz doskonała znajomość przepisów, co pozwala mi skutecznie zabezpieczać interesy klientów.

Co może zagrażać pozycji firmy?

Przejęcie rynku i klientów przez konkurencję.
Kopiowanie produktu, pasożytnicze naśladownictwo produktu.
Nieuczciwe i bezprawne posługiwanie się renomą firmy.
Nieuczciwe posługiwanie się oznaczeniem firmy.
Nakłanianie do niewykonania umowy w celu osiągnięcia korzyści.
Naruszenie tajemnicy handlowej.
Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o firmie.

Czyny nieuczciwej konkurencji mogą istotnie osłabić pozycję firmy, dlatego:

Występuję z roszczeniami, prowadzę negocjacje ugodowe i mediacje.
Przygotowuję przełomowe rozwiązania prawne zabezpieczające biznes przed naruszeniami.
Doradzam w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym, wobec osób nielegalnie wykorzystujących dane, tajemnicę przedsiębiorstwa, know-how.
Reprezentuję Klientów w zakresie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji przed sądami na drodze cywilnej i karnej.