12 grudnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Prawie prasowym w istotny sposób zmieniająca zasady autoryzacji wypowiedzi. Zgodnie z nowelizacją dziennikarz ma obowiązek poinformować osobę, udzielającą informacji o przysługującym jej prawie do autoryzacji wypowiedzi.

Za opublikowanie tekstu bez autoryzacji ustawa przewiduje karę grzywny.

Zmianie uległy terminy na dokonanie autoryzacji wypowiedzi: 6 godzin od chwili przekazania tekstu rozmówcy, jeśli artykuł będzie opublikowany w dzienniku i 24 godziny, jeśli publikacja nastąpi w czasopiśmie. Dziennikarz i udzielający wypowiedzi mogą jednak umówić się na inne terminy.

W przypadku niedokonania lub odmowy autoryzacji uznaje się, że wypowiedź została autoryzowana bez zastrzeżeń.

Opublikowanie przez dziennikarza wypowiedzi identycznej z udzieloną przez osobę udzielającą informacji bez autoryzacji nie będzie podlegało sankcjom karnym.

Autor – Anna Szymańska