Ochrona danych osobowych

Wdrażam procesy ochrony danych osobowych.

Oferuję wsparcie prawne w zakresie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w oparciu o postanowienia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dla każdego podmiotu prywatnego i publicznego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z najwyższymi standardami, którymi kieruję się w swojej pracy.

Przeprowadzam audyty.
Organizuję wdrożenia zgodnie z wymogami RODO.
Oferuję stałe wsparcie.

Opracowuję dokumentację wg potrzeb klienta.

Przygotowuję, negocjuję i opiniuję umowy powierzenia przetwarzania danych.
Przeprowadzam ocenę ryzyka dla ochrony danych osobowych.
Prowadzę szkolenia i warsztaty z ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Opracowuję wewnętrzne procedury zgodnie z wymogami RODO.
Przeprowadzam audyty powdrożeniowe.
Doradzam w zakresie wymogów jakie muszą spełniać systemy informatyczne w zakresie bezpieczeństwa, zapewnienia poufności, nowych funkcjonalności i zabezpieczeń technicznych.