Ochrona marki i dóbr osobistych

Moją przewagą jest ponad piętnastoletnie doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw spornych o ochronę dóbr osobistych przed sądami wszystkich instancji, arbitrażem i instytucjami europejskimi – Europejskim Trybunałem Ochrony Praw Człowieka w Strasburgu.
Anna Szymańska

Dla firm, osób fizycznych w tym osób publicznie znanych poszukujących ochrony wizerunku i dóbr osobistych buduję strategię na wypadek kryzysu wizerunkowego oraz zapewniam ochronę zarówno przed procesową jak i sądową. Zapewniam także kompleksową obsługę w zakresie budowania marki firmy na każdym etapie jej rozwoju, doradzam jak zwiększać wartość marki poprzez tworzenie jej renomy.

Stosuję nowatorskie sposoby ochrony dóbr osobistych dostosowane do cyfrowej rzeczywistości.
Wyróżnikiem moich usług jest skuteczność działań oparta na unikalnym doświadczeniu w ochronie dóbr osobistych, którym zagrażają:

Nieuczciwe działania konkurencji naruszające renomę firmy.
Negatywne lub nieprawdziwe opinie w prasie, Internecie, mediach społecznościowych.
Naruszenie dóbr osobistych przez hejt, czarny PR, tzw. fake news.

Co możesz zyskać?

Ochronę renomy firmy, wartości i pozycji marki.
Ochronę dobrego imienia, wizerunku, prywatności, zaufania publicznego.
Utrzymanie płynności finansowej, partnerów biznesowych.