Oferta kancelarii

Własność intelektualna, prawo autorskie, znaki towarowe

Chronię prawa autorskie, zabezpieczam znaki towarowe i wdrażam innowacyjne rozwiązania w budowaniu wartości biznesu.

Nieuczciwa konkurencja

Zapewniam ochronę biznesu przed nieuczciwym działaniem konkurencji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Ochrona marki i dóbr osobistych

Przygotowuję strategie na wypadek kryzysu wizerunkowego firm, osób publicznie znanych, osób fizycznych, zapewniam ochronę procesową.

Nowe Technologie

Doradzam w transakcjach transferu technologii o zasięgu globalnym, projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów i e-commerce.

Reklama, marketing

Doradzam przy produkcji kampanii reklamowych, identyfikacji wizualnej firm i rozwiązaniach marketingowych.

Mediacje, spory sądowe i arbitraż

Skutecznie prowadzę mediacje, chronię w procesach sądowych i arbitrażowych polskie i międzynarodowe firmy.

Prawo prasowe, wydawcy, nadawcy, produkcja filmowa i muzyczna

Doradzam wydawcom prasowym i cyfrowym, obsługuję nadawców, produkcje filmowe i muzyczne.

Ochrona danych osobowych

Wdrażam procesy ochrony danych osobowych.