Prawo prasowe, wydawcy, nadawcy, produkcja filmowa i muzyczna

Prawo prasowe i wydawcy

Oferuję wsparcie prawne wydawców prasowych i książkowych w działalności redakcyjnej, biznesowej oraz w środowisku cyfrowym.

Doradzam, jak chronić wolność słowa, tajemnicę dziennikarską i źródła informacji, prawo do informowania opinii publicznej szacuję ryzyka prawne w publikacjach prasowych.
Zapewniam ochronę prawną w zakresie sprostowań i autoryzacji.
Projektuję umowy wydawnicze, doradzam ich najkorzystniejsze modele realizując założenia biznesowe klientów oraz zapewniam obsługę działalności wydawniczej online.
Oferuję prawne rozwiązania na etapie dystrybucji, rozliczeń i w kwestiach podatkowych.
Reprezentuję klientów w procesach sądowych o naruszenie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych, w sprawach związanych z publikacjami prasowymi i działalnością wydawniczą.

Firmy fonograficzne, muzycy i kompozytorzy

Świadczę usługi dla branży muzycznej: firm fonograficznych, firm producenckich, firm publishingowych, dystrybutorów muzyki w zakresie eksploatacji i ochrony praw autorskich oraz dla artystów, muzyków i kompozytorów, zespołów muzycznych, twórców i reżyserów operowych oraz innych twórców muzyki o uznanej renomie w Polsce i na świecie.

Doradzam w zarządzaniu prawami autorskimi do utworów oraz kontroli dystrybucji, wymianie plików muzycznych w sieci i innymi formami eksploatacji utworu muzycznego.
Planuję, jak chronić twórczość, negocjuję i sporządzam umowy na wykorzystanie pojedynczych utworów oraz tworzę kontrakty z dużymi organizacjami muzycznymi.

Produkcja filmowa i nadawcy

Zapewniam pomoc prawną we wszystkich aspektach związanych z produkcją filmową, finansowaniem produkcji i dystrybucją filmową i telewizyjną w Polsce, UE i poza UE.

Zapewniam wparcie na etapie planowania przedsięwzięcia.
Negocjuję warunki umów na każdym etapie produkcji, zarządzania prawami i dystrybucji.
Współpracuję z producentami, dystrybutorami, instytucjami filmowymi, podmiotami finansującymi produkcję filmową, agentami i agencjami aktorskimi.

Wspieram prawnie nadawców telewizyjnych, radiowych, platformy cyfrowe i operatorów kablowych.

Doradzam w zakresie audycji, programów, transmisji, prezentowanych treści i związanych z nimi licencji, nabywania praw do formatów telewizyjnych.
Reprezentuję nadawców w postępowaniach koncesyjnych, w stosunkach z organami regulacyjnymi oraz w stosunkach z organizacjami zbiorowego zarządzania.
Wspieram nadawców w walce z piractwem, o ochronę treści oraz z związku z naruszeniami praw autorskich.