W PODCAŚCIE dla Dziennika Gazety Prawnej opowiadam o problemach prawnych związanych z pojawieniem się generatywnych systemów AI, czyli o tym czy:

ChatGPT, Midjourney DALL-E 2 i inne nowe generatywne modele AI są twórcą w rozumieniu prawa autorskiego?

Czy AI tworzy utwory chronione prawem autorskim  i kto ma prawa do efektów wygenerowanych przez AI?
Czy w przyszłości AI może tworzyć utwory w dzisiejszym, prawno-autorskim rozumieniu? 

Mówię o problemach i zagrożeniach prawnych związanych z trenowaniem AI i związanych z korzystaniem przez użytkownika z narzędzi AI i wyników wygenerowanych przez AI. 

Rozmawiamy także o procesie kreatywnym, który jest podstawą uznania powstałego w jego wyniku rezultatu za utwór chroniony prawem autorskim. Rozważamy, jaka jest rola pytań zadawanych przez użytkowników ChatGPT i promptów używanych do generowania obrazów. 

Na koniec poruszam temat mający ogromne znaczenie wobec niespotykanej dotąd dynamiki rozwoju AI, czyli regulacji unijnych dotyczących sztucznej inteligencji.

-> Zapraszam do wysłuchania podcastu