Własność intelektualna, prawo autorskie, znaki towarowe

Chronię prawa autorskie, zabezpieczam znaki towarowe, wdrażam innowacyjne rozwiązania w budowaniu wartości biznesu.

Sukces biznesu to dobrze chroniona własność: prawa autorskie, renoma firmy, jej know-how, oprogramowanie, znaki towarowe, domeny, bazy danych, efekty nowatorskich rozwiązań i innowacyjnych pomysłów pracowników. Pomagam zabezpieczać biznes w pełnym zakresie i w każdej branży. Doradzam, jak chronić prawa autorskie, ograniczać ryzyko i zagrożenia naruszeń oraz koszty z nimi związane. Proponuję innowacyjne i pro biznesowe sposoby komercyjnego korzystania z praw autorskich, dostosowane do rzeczywistości cyfrowej i indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Pomagam chronić własność intelektualną na każdym etapie pracy twórczej.

Negocjuję i przygotowuję umowy przenoszące prawa autorskie, licencyjne, o wykonanie utworów (baz danych, stron internetowych, programów komputerowych, gier), dotyczące ochrony i wykorzystania wizerunku, agencyjne, z zakresu transferu technologii i know-how, licencje na wynalazki, wzory użytkowe, o wspólny zarząd majątkowymi prawami autorskimi, prawa do oprogramowania i aplikacji mobilnych.
Prowadzę audyty wykorzystywania własności intelektualnej w firmach Klientów, wdrażam optymalne rozwiązania.
Prowadzę mediacje i reprezentuję Klientów przed sądami cywilnymi, arbitrażowymi, administracyjnymi i Urzędem Patentowym.
Opracowuję przełomowe rozwiązania dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej od zabezpieczenia i ochrony istniejącego biznesu, przez jego rozwój i ekspansję na rynku – w formie nabywania i zbywania aktywów, łączenia spółek, projektów joint venture, reorganizacji, podziału i innych przekształceń właścicielskich. Wspieram procesy inwestycyjne polskich i międzynarodowych firm w innowacyjne technologie wdrażając strategie komercjalizacji i ochrony praw własności intelektualnej.

Doradzam w sprawach o naruszenie praw autorskich i tworzę strategie rozwiązań sporów, tak aby unikać spraw sądowych (identyfikuję naruszenia, wskazuję prawne możliwości dochodzenia praw, prowadzę negocjacje i zawieram ugody).

Znaki towarowe, domeny i wzory przemysłowe

Oferuję kompleksowe rozwiązania dotyczące znaków towarowych, w tym:

Rejestruję znaki towarowe, wzory przemysłowe w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym.
Prowadzę badania zdolności rejestrowej i poszukuję kolizyjnych oznaczeń i wzorów.
Monitoruję rynki w celu identyfikacji naruszeń prawa do znaków towarowych, w tym korzystania ze znaków towarowych w Internecie.
Negocjuję i przygotowuję umowy przenoszące prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i umowy licencyjne.
Prowadzę audyty i doradzam w zakresie zarządzania portfelem znaków towarowych.
Dochodzę naruszeń praw do znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.
Dochodzę roszczeń związanych z rejestracją domen i nielegalnym zajęciem domeny.
Przy rejestracjach międzynarodowych współpracuję z najlepszymi rzecznikami patentowymi z doświadczeniem w rejestracji znaków towarowych i patentów zarówno w UE jak i na świecie.